Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies. Zjistit více ROZUMÍM

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ

Chcete zboží reklamovat?

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Jak postupovat v případě, že chci zboží vrátit ve 14denní lhůtě?

 • Nejdříve nás kontaktujte na e-mail info@mikrosluchatka.cz nebo telefonicky na číslo +420 604 666 040.
 • Zboží vraťte do stavu, v jakém vám přišlo. Zboží předejte čisté v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Nezapomeňte na žádné části, příslušenství a případné obdržené dárky, které byly součásti objednávky. Doporučujeme vše zabalit do původního obalu a dále tak, aby při cestě nedošlo k žádnému poškození.
 • Sepište odstoupení od smlouvy nebo jednoduše vyplňte náš formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a zašlete nám ho emailem nebo v zásilce spolu s vráceným zbožím.
 • K zásilce doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu (faktura, účtenka, …).
 • Balíček zašlete nejlépe jako doporučenou zásilku na adresu:
  Ing. Michal Koch, Vrbiny 764, 735 43 Albrechtice. 
  Podací lístek od zásilky si ponechejte jako doklad o odeslání. Zásilku neposílejte na dobírku, takto zaslané zásilky nepřebíráme.

Můžu zboží vrátit bez udání důvodu?

Ano, můžete. Máte 14denní lhůtu na vrácení zboží od převzetí zásilky. Přesto budeme rádi, pokud důvod uvedete. Pomůžete nám tak zlepšit náš servis zákazníkům.

Do kdy můžu zboží vrátit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 kalendářních dní od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy nám musíte odeslat nejpozději v poslední den 14denní lhůty.

Musím zboží vrátit v původním nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Můžu si zboží vyzkoušet?

Ano, zboží můžete použít. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Při zkoušení zboží je tedy třeba myslet na náklady, které můžeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Kdy obdržím zpět peníze?

Platby odesíláme co nejdříve po obdržení a zkontrolování vráceného zboží, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů.

Pokud dostanu ke zboží dárky, musím je také vrátit?

Ano, při odstoupení od kupní smlouvy se ruší také smlouva darovací.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Další související informace

Důležité dokumenty ke stažení

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (pdf)

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy (pdf)